Problem med vatten och avlopp: Om du har stopp i avloppet (teckenspråk)

Information på teckenspråk om vad du kan göra om du får stopp i avloppet.