Problem med vatten och avlopp: Om du inte har vatten i kranen (teckenspråk)

Information på teckenspråk om vad du kan göra om du inte har något vatten i kranen.