Problem med vatten och avlopp: Råd vid källaröversvämning (teckenspråk)

Information på teckenspråk om vad du kan göra om du får översvämning i din källare.