Program för attraktiv arbetsgivare

HR-direktör Tina Liljedahl Scheel berättar om pågående arbetet med att ta fram ett program för hur Göteborgs Stad ska bli en attraktiv arbetsgivare - nu och i framtiden.