Reportage: Antennen filmproduktion Malmö

Mediabyrån daglig verksamhet gjorde i maj månad ett besök hos Antennen filmproduktion som är en daglig verksamhet i Malmö Stad. Hör deltagarna på Antennen berätta om hur de jobbar!