Resursfordelningsmodellen

Undrar du hur pengarna fördelas till grundskolorna i Göteborg? Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Därför fördelar vi pengarna efter elevernas förutsättningar. I den här filmen berättar vi mer.