Röster_från_göteborgare.mp4

Fem göteborgare berättar om sådant de tycker är viktigt och som de vill att stadens politiker ska tänka på. Filmen visas för tjänstemän och politiker på Demokratidagarna 30-31 oktober 2019.