Rullatorloppet 2019

I oktober 2019 hölls Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen. Syftet med loppet var att synliggöra äldres behov i stadsmiljön nu när vi blir fler äldre som åldras i staden. Genom Rullatorloppet ville Göteborgs Stad på ett lustfyllt sätt främja rörelse och hälsa för äldre personer som använder gånghjälpmedel. Loppet var en aktivitet inom uppdraget Åldersvänliga Göteborg och arrangerades av Senior Göteborg i samarbete med stadsdelarnas hälsofrämjande och förebyggande verksamhet. Filmen är producerad av Mediabyrån.