Så jobbar Göteborgs Stad kategoristyrt inom området individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Marianne Forslund, projektledare på SPINK, samlad placerings- och inköpsfunktion, berättar om deras verksamhets arbete med kategoristyrning. Vad är det de gjort, och varför? Och vad finns det för fällor och framgångsfaktorer att ta lärdom av?