Så kan du påverka i Göteborg (version med inbrända undertexter)

En liten film om hur du som invånare kan vara med och påverka i Göteborgs Stad.
Filmen är framtagen av förvaltningen för konsument- och medborgarservice, för fri användning i Göteborgs Stad.