Så når Östra Göteborg fler invånare med Demokratibussen - Jenny Segersten

Så når Östra Göteborg fler invånare med Demokratibussen. Kommunikatör Jenny Segersten, Östra Göteborg, berättar om stadsdelens arbete.