Säg Hej till Kristina Lindfors, stadsdelsdirektör SDF Lundby

Presentation av Kristina Lindfors, stadsdelsdirektör i SDF Lundby. För intranätet.
Kontakt:
Helle Lyrstrand Larssen
Robert Söderqvist