sjukskoterska-Levla.mp4

Film för kampanj i sociala medier med syfte att få fler att vilja utbilda sig till sjuksköterskor och att söka sig till kommunens äldreboenden. (Format 1:1)
"Han lärde oss Loppansången"
Tre sjuksköterskor sjunger en kort strof av en sång som heter Loppansången. 
Madeleine Bengtsson, sjuksköterska på Björkekärrshus säger: 
Jag kommer alltid att minnas mannen som lärde oss Loppansången. 
Viktoria Ivanoff, sjuksköterska på Björkekärrshus säger: 
Han satt i köket på morgonen när vi skulle hämta kaffe och lyste som en sol mot oss.
Tove Nyman, sjuksköterska på Björkekärrshus säger: 
Varje gång vi träffades vid samtal och såromläggningar, så blev det sång och dans. 
Att vara sjuksköterska på äldreboende är speciellt. Vi får starka band, både med varandra och med patienterna. Vi är Göteborg.
Studera och jobba inom hemsjukvården!
goteborg.se/levlahemsjukvård
Göteborgs Stad