Sluta släng kläder- julversionen

Barnen har rätt! Ge inga mjuka klappar i jul.
Nyproducerad textil är en av de mest miljöpåfrestande julklapparna. Bara elektronik är värre.
Ge istället avfallssnåla julklappar med låg klimatpåverkan såsom upplevelser, aktiviteter eller begagnade saker.
Läs mer på: www.slutasläng.nu