Spelregler och förhållningssätt med Helena Wall.MOV

En film där avdelningschef Helena Wall berättar om hur hennes enhet börjat jobba med spelregler och förhållningssätt och varför det är viktigt med gemensamma förhållningssätt.