Stadsleveransen

Över 600 företag i Göteborgs citykärna får idag varor via Stadsleveransen. Fyra eldrivna fordon – tysta, utsläppsfria och energisnåla - levererar idag två tredjedelar av alla paket i området. Stadsleveransen har ersatt många av de stora lastbilar som tidigare trängdes i kvarteren. Bakom Stadsleveransen står trafikkontoret och Innerstaden Göteborg.