Stiftelser (teckenspråk)

Kort informationsfilm på teckenspråk om stadens stiftelser och hur man ansöker.