Taggad med delaktighet

Med mobilen som arbetsredskap

Filmen visar hur vi i Göteborgs Stad arbetar med mobilt arbetssätt inom vår omsorgsverksamhet.

18 September, 2019 03:31

Demokratidagen 2017 - presentation av arbete...

Josh Lerner från Participatory Budgeting Project i New York presenterar hur de arbetar med...

09 Januari, 2019 46:50

Uppdragsmodellen

Uppdragsmodellen är en framgångsrik arbetsmodell inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i...

21 December, 2018 03:26

Demokratidagarna 2018 - Göteborgsförslaget

Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati på förvaltningen för konsument- och medborgarservice...

21 December, 2018 11:10

Demokratidagarna 2018 - Anne Tortzen om nya...

Anne Tortzen från Center for Borgerdialog i Köpenhamn presenterar nya perspektiv på...

21 December, 2018 39:36

Demokratidagarna 2018 - presentation av...

Frida Tipple och Klara Wärnlöf Bové från SOM-institutet presenterar Göteborgsresultat från 2017...

21 December, 2018 39:48

Så kan du påverka i Göteborg (version med...

En liten film om hur du som invånare kan vara med och påverka i Göteborgs Stad. Filmen är...

20 December, 2018 01:30

Så kan du påverka i Göteborg

En liten film om olika sätt som du som invånare kan vara med och påverka i Göteborgs Stad. Filmen...

20 December, 2018 01:30

Skapa delaktighet med dialog

Dialogen har stor betydelse för att skapa delaktighet, utveckling och en lärande organisation....

26 September, 2018 01:08