Taggad med delaktighet

Skapa delaktighet med dialog

Dialogen har stor betydelse för att skapa delaktighet, utveckling och en lärande organisation....

26 September, 2018 01:08