Tidstunneln

Den 27 mars 2018 invigdes Tidstunneln, en 70 meter lång gång- och cykeltunnel under Västerleden som binder samman Frölunda och Tynnered. På ena sidan av tunneln ligger stadsdelen Västra Göteborg, på den andra sidan heter stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Genom konstnärlig utsmyckning och belysning skapades en tryggare miljö för de människor som använder tunneln varje dag. Konstnären Patrik Bengtssons illustrationer och belysningen, som tagits fram i samarbete med White arkitekter, lyser upp och bildar en berättelse om tiden. Ursprunget till namnet är att många tankar hinner passera under den tid det tar att gå igenom tunneln.

Filmen är beställd av Trygg, vacker stad i Göteborgs Stad. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på www.goteborg.se/tryggvackerstad