Tjejerna tar plats i stadens offentliga rum med utedansbana vid Kvilleplatsen

Många offentliga rum används framför allt av killar. Med start i februari 2018 byggs en ny utomhusdansbana vid Backaplan, skapad utifrån unga tjejers önskemål. Under en workshop fick en grupp tjejer från Göteborg dansa på platsen och prata om hur de ville att dansbanan skulle se ut. Dansbanan, som ska stå klar till juni 2018, ligger längs Kvillestråket som växer fram längs Kvillebäcken. Stråket är en del i jubileumssatsningen att skapa fler ”Blå och grön stråk och oaser” i staden inför Göteborgs 400-årsjubileum.