Uppdrag Omvärldsanalys HT 2019

Hösten 2019 har studenterna på medie- och kommunikationsvetenskap vid GU fått ett uppdrag som handlar om hinder för delaktighet i demokratin och samhällets utveckling, med särskilt fokus på Göteborg. Uppdragsgivare är förvaltningen för konsument- och medborgarservice inom Göteborgs Stad.