Uppdragsmodellen

Uppdragsmodellen är en framgångsrik arbetsmodell inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i Askim-Frölunda-Högsbo. Här är delaktighet från alla medarbetare grundstommen. Politikerna sätter visionen för verksamheten, men medarbetarna längst ut är experterna på hur visionen skall uppnås. Se filmen och inspireras att använda delaktighet på ett systematiskt sätt!