Vad är ett avtal (teckenspråk)

Information av foldern Handla rätt översatt till teckenspråk.