Vad är god service?

Vad är god service? God service handlar om tillgänglighet, effektivitet och bemötande. Kraven på oss som kommun ökar och vi behöver utveckla vår service tillsammans. Men allt börjar med dig.