Vad gör du på jobbet, Anders Dahlberg?

Drifttekniker Anders Dahlberg på Ledningsnät på Kretslopp och vatten berättar om sitt arbete.