Vad gör ni på jobbet Maral och Hüseyin.MOV

Administratör Maral Kamui och mätingenjör Hüseyin Uzel på Ledningsnät, Kretslopp och vatten, berättar om sitt arbete.