Vad gör ni på LNR.MOV

I filmen berättar medarbetare på Ledningsnäts reparationsenhet vad de gör på jobbet.