Välfärdsteknik i Göteborgs Stad

Filmen visar hur Göteborgs Stad arbetar med välfärdsteknik för att skapa en bättre vardag för omsorgstagare och medarbetare.