Var en Poolare - filma och fota inte i omklädningsrummet

Filmen syftar till att göra fler medvetna om vilka regler som gäller för fotografering och filmning i omklädningsrummen i Göteborgs Stads motionscentrum och simhallar. Filmen är framtagen av idrotts- och föreningsförvaltningen i samarbete med Stockholms Stad och är en fortsättning på filmen Poolklar.

Kontakt: Hanna Wadefalk, kommunikatör, idrotts- och föreningsförvaltningen, hanna.wadefalk@ioff.goteborg.se