Varför är det viktigt att sortera ut sitt matavfall?

Mia Carlevi, processledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, förklarar varför det är viktigt att sortera ut sitt matavfall.