Västra Göteborg innovativt ledarskap juni 18

I Västra Göteborg har några chefer gått en utbildning för innovativ ledarskap. Här berättar chef Victoria Herdberg och medarbetarna Emma Larsson och Åsa Hellberg vad det inneburit för brukarna och deras arbete på daglig verksamhet.